مرکز خرید پرده هوای ایران
محصولات
 • FM 4009 L/Y FM 4009 L/Y

  2 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 3 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 90 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 16,700,000 ریال

 • FM 4020 L/Y FM 4020 L/Y

  3 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 6 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 200 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 26,600,000 ریال

 • FM 4010 L/Y FM 4010 L/Y

  2 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 3 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 100 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 17,400,000 ریال

 • FM 4012 L/Y FM 4012 L/Y

  2 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 4 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 120 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 18,500,000 ریال

 • FM 4015 L/Y FM 4015 L/Y

  3 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند )  بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 5 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب /  مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 150 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 22,600,000 ریال

 • FM 4018 L/Y FM 4018 L/Y

  3 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند )  بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 6 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر )  / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 180 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است /


  قیمت : 25,300,000 ریال

 • IM 2007 IM 2007

  پرده هوای صنعتی 3 فاز -  به طول 70 سانتی متر - نیاز به تابلوی حفاظت برق دارد/ 24 ماه گارانتی/


  قیمت : 19,700,000 ریال

 • IM 2012 IM 2012

  پرده هوای صنعتی 3 فاز-  به طول 120 سانتی متر - نیاز به تابلوی حفاظت برق دارد/ 24 ماه گارانتی /


  قیمت : 24,270,000 ریال

 • FM 4009 CS FM 4009 CS

  پرده هوای توکار مخصوص سقف کاذب به طول 90 سانتی متر/ مجهز به ریموت کنترل و سنسور اتوماتیک و دیمر / دریچه مکش و دمش به رنگ سفید


  قیمت : 15,400,000 ریال

 • FM 4006 L/Y FM 4006 L/Y

  یک موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 2 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 60سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 14,300,000 ریال

 • FM 4018 ST MI

  پرده هوای اداری - تجاری با سه موتور و 6 فن / باکس استیل آینه ای / به طول 180 سانتی متر /

 • IM 2011

  پرده هوای صنعتی  سه فاز - با طول 110  سانتیمتر . نیاز به تابلوی حفاظت برق دارد.


  قیمت : 24,270,000 ریال

 • IM 2012 با فیلتر سیمی


  قیمت : 17,380,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4010 L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4010 L/Y

  مدل دکوراتیو/ بدون کویل حرارتی / با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/ نمای MDF / به طول 110


  قیمت : 21,900,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4012 L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4012 L/Y

  مدل دکوراتیو/ بدون کویل حرارتی /  با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/ نمای MDF / به طول 130


  قیمت : 22,900,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4015 L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4015 L/Y

  مدل دکوراتیو/ بدون کویل حرارتی /  با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/نمای MDF / به طول 160


  قیمت : 28,300,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4018 L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4018 L/Y

  مدل دکوراتیو/ بدون کویل حرارتی / با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/ نمای MDF / به طول 190


  قیمت : 31,900,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4020 L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو ) DM 4020 L/Y

  مدل دکوراتیو/ بدون کویل حرارتی /  با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/نمای MDF / به طول 210


  قیمت : 33,500,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4009 HW L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4009 HW L/Y

  مدل دکوراتیو/ با کویل حرارتی / با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/ نمای MDF / به طول 100


  قیمت : 22,700,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4012 HW L/Y	پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4012 HW L/Y

  مدل دکوراتیو/ با کویل حرارتی / با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/ نمای MDF / به طول 130


  قیمت : 25,300,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4015 HW L/Y	پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4015 HW L/Y

  مدل دکوراتیو/ با کویل حرارتی  / با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/ نمای MDF / به طول 160


  قیمت : 30,900,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4020 HW L/Y	پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4020 HW L/Y

  مدل دکوراتیو/ با کویل حرارتی /  با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/نمای MDF / به طول 210


  قیمت : 35,900,000 ریال

 • تابلوی برق سه فاز / جهت دو دستگاه پرده هوا


  قیمت : 5,800,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با المنت برقی) HM 4020-EM

  المنت سه فاز / الکتروموتور تک فاز / به طول 200 سانتی متر


  قیمت : 38,200,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با المنت برقی) HM 4009-EM

  المنت سه فاز / الکتروموتور تک فاز  / به طول 90 سانتی متر


  قیمت : 24,660,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با المنت برقی) HM 4012-EM

  المنت سه فاز / الکتروموتور تک فاز / به طول 120 سانتی متر


  قیمت : 27,400,000 ریال

 • پرده هوای سه فاز صنعتی با اینورتر HIM 2012

  نیاز به تابلوی اینورتری دارد


  قیمت : 27,700,000 ریال

 • پرده هوای سه فاز صنعتی با اینورتر HIM 2007

  نیاز به تابلوی اینورتری دارد


  قیمت : 20,800,000 ریال

 • پرده هوای صنعتی سه فاز با اینورتر HIM 2011

  نیاز به تابلوی اینورتری دارد


  قیمت : 27,700,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( کویل گرمایشی - سرمایشی ) RM 4020 HW- L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( کویل گرمایشی - سرمایشی ) RM 4020 HW- L/Y

  با کویل گرمایشی-سرمایشی مجهز به درین / با ریموت کنترل و سنسور مگنت اتوماتیک/ به طول 200 سانتی متر/


  قیمت : 41,900,000 ریال

 • FM 4018 CS

  پرده هوای توکار مخصوص سقف کاذب به طول 180 سانتی متر/ مجهز به ریموت کنترل و دیمر و سنسور اتوماتیک / دریچه مکش و دمش به رنگ سفید


  قیمت : 24,600,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( کویل گرمایشی - سرمایشی ) RM 4015 HW- L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( کویل گرمایشی - سرمایشی ) RM 4015 HW- L/Y

  با کویل گرمایشی-سرمایشی مجهز به درین / با ریموت کنترل و سنسور مگنت اتوماتیک/ به طول 150 سانتی متر/


  قیمت : 36,700,000 ریال

 • پرده هوای کویل دار سرمایشی گرمایشی با کلید RM 4009 HW- L/Y پرده هوای کویل دار سرمایشی گرمایشی با کلید RM 4009 HW- L/Y

  با کویل گرمایشی-سرمایشی مجهز به درین / با ریموت کنترل و سنسور مگنت اتوماتیک/ به طول 90 سانتی متر/


  قیمت : 26,500,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( کویل گرمایشی - سرمایشی ) RM 4012 HW- L/Y پرده هوای مدل اداری - تجاری ( کویل گرمایشی - سرمایشی ) RM 4012 HW- L/Y

  با کویل گرمایشی-سرمایشی مجهز به درین / با ریموت کنترل و سنسور مگنت اتوماتیک/ به طول 120 سانتی متر/


  قیمت : 30,300,000 ریال

 • IM 2012 - HW

  پرده هوای صنعتی کویلدار گرمایشی  3 فاز-   به طول 120 سانتی متر - نیاز به تابلوی حفاظت برق دارد


  قیمت : 39,480,000 ریال

 • IM 2011 - HW

  پرده هوای صنعتی کویلدار گرمایشی  3 فاز-   به طول 110 سانتی متر - نیاز به تابلوی حفاظت برق دارد


  قیمت : 39,480,000 ریال

 • IM 2007 - HW

  پرده هوای صنعتی کویلدار گرمایشی  3 فاز-   به طول 70 سانتی متر - نیاز به تابلوی حفاظت برق دارد


  قیمت : 26,570,000 ریال

 • دستگاه معطر M 60 L/Y

  دستگاه خوشبوکننده / معطر 


  قیمت : 6,500,000 ریال

 • FM 4012 CS

  پرده هوای توکار مخصوص سقف کاذب به طول 120 سانتی متر/ مجهز به ریموت کنترل و سنسور اتوماتیک / دریچه مکش و دمش به رنگ سفید


  قیمت : 18,000,000 ریال

 • FM 4015 CS

  پرده هوای توکار مخصوص سقف کاذب به طول 150 سانتی متر/ مجهز به ریموت کنترل و سنسور اتوماتیک / دریچه مکش و دمش به رنگ سفید


  قیمت : 21,500,000 ریال

 • DIM 2012

  دستگاه پرده هوای سه فاز  برای درب های بلند مراکز اداری و  تجاری به طول 120 سانتی متر / نیاز به تابلوی اینورتری دارد/


  قیمت : 26,950,000 ریال

 • ِDIM 2011

  دستگاه پرده هوای سه فاز  برای درب های بلند مراکز اداری و  تجاری به طول 110 سانتی متر / نیاز به تابلوی اینورتری دارد/


  قیمت : 26,950,000 ریال

 • DIM 2007

  دستگاه پرده هوای سه فاز  برای درب های بلند مراکز اداری و  تجاری به طول 70 سانتی متر / نیاز به تابلوی اینورتری دارد/


  قیمت : 21,350,000 ریال

 • پرده هوای صنعتی سه فاز با کویل آبگرم HIM 2011-HW

  پرده هوای صنعتی سه فاز کویلدار گرمایشی با تابلوی دور متغیر ( اینورتر ) به طول 110 سانتی متر


  قیمت : 41,000,000 ریال

 • پرده هوای صنعتی سه فاز با کویل آبگرم HIM 2007-HW

  پرده هوای صنعتی سه فاز کویلدار گرمایشی با تابلوی دور متغیر ( اینورتر ) به طول 70 سانتی متر


  قیمت : 28,100,000 ریال

 • پرده هوای صنعتی سه فاز با کویل آبگرم HIM 2012-HW

  پرده هوای صنعتی سه فاز کویلدار گرمایشی با تابلوی دور متغیر ( اینورتر ) به طول 120 سانتی متر


  قیمت : 41,000,000 ریال

 • دوش هوای یکنفره

  دوش هوای یک نفره 


  قیمت : 185,000,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با کویل آبگرم ) HM 4018 HW L/Y

  مدل دکوراتیو/ با کویل حرارتی /  با ریموت کنترل و دیمر و سنسور مگنت اتوماتیک/نمای MDF / به طول 190


  قیمت : 31,500,000 ریال

 • BM 4009 L/Y BM 4009 L/Y

  پرده هوایی از نظر شکل مشابه یک باکس ( 26*26 سانتیمتر) با بدنه آهنی و رنگ سفید الکترواستاتیک و مکش هوا از روبرو / 2 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 3 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 90 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 15,150,000 ریال

 • BM 4010 L/Y BM 4010 L/Y

  پرده هوایی از نظر شکل مشابه یک باکس ( 26*26 سانتیمتر) با بدنه آهنی و رنگ سفید الکترواستاتیک و مکش هوا از روبرو / 2 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 3 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 100 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 15,800,000 ریال

 • BM 4012 L/Y BM 4012 L/Y

  پرده هوایی از نظر شکل مشابه یک باکس ( 26*26 سانتیمتر) با بدنه آهنی و رنگ سفید الکترواستاتیک و مکش هوا از روبرو / 2 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 4 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 120 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 16,830,000 ریال

 • BM 4015 L/Y BM 4015 L/Y

  پرده هوایی از نظر شکل مشابه یک باکس ( 26*26 سانتیمتر) با بدنه آهنی و رنگ سفید الکترواستاتیک و مکش هوا از روبرو / 3 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 5 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 150 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 21,900,000 ریال

 • BM 4018 L/Y BM 4018 L/Y

  پرده هوایی از نظر شکل مشابه یک باکس ( 26*26 سانتیمتر) با بدنه آهنی و رنگ سفید الکترواستاتیک و مکش هوا از روبرو / 3 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 6 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 180 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 24,100,000 ریال

 • BM 4020 L/Y BM 4020 L/Y

  پرده هوایی از نظر شکل مشابه یک باکس ( 26*26 سانتیمتر) با بدنه آهنی و رنگ سفید الکترواستاتیک و مکش هوا از روبرو / 3 موتور تک فاز دو دور( تند و کند ) بدون لرزش / ریموت کنترل مجهز به تایمر و چراغ LED  وضعیت دستگاه / 6 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 200 سانتی متر / منشاء کیفیت صداقت است/


  قیمت : 25,100,000 ریال

 • پرده هوای مدل اداری - تجاری ( دکوراتیو با المنت برقی) HM 4018-EM

 • پرده هوا FM4009 کلید دار

  دستگاه حدبد

  2 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 3 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب (برای درب های کم تردد) / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 90 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 15,200,000 ریال

 • پرده هوا FM4010 بدون ریموت

  2 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 3 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب (برای درب های کم تردد)  / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 100 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 15,860,000 ریال

 • پرده هوا FM4012 بدون ریموت

  2 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 4 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب (برای درب های کم تردد) / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 120 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 16,920,000 ریال

 • پرده هوا FM4015 بدون ریموت

  3موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 5 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب (برای درب های کم تردد)  / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 150 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 21,150,000 ریال

 • پرده هوا FM4018 بدون ریموت

  3 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 6 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب  (برای درب های کم تردد) / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 180 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 23,790,000 ریال

 • پرده هوا FM4020 بدون ریموت

  3 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 6 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب  (برای درب های کم تردد) / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 200 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 25,120,000 ریال

 • پرده هوا FM4006 بدون ریموت

  1 موتور تک فاز دو دور ( تند و کند ) بدون لرزش / / 2 پروانه ( فن ) انحصاری با کمترین صدا / بهترین کیفیت مواد و رنگ کابینت دستگاه / حجم هوادهی یکنواخت / تیغه ایرفویل ( Air Foil )  جهت هدایت هوا / 24 ماه گارانتی واقعی / مجهز به میکروسویچ جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک با باز و بسته شدن درب (برای درب های کم تردد)  / مجهز به دیمر ( دور متغیر ) / خدمات سراسری در کشور / نصب آسان در بالای درب در داخل / طول 60 سانتی متر / میتسویی ... مثل یک دوست قدیمی /


  قیمت : 12,820,000 ریال

مرکز خرید پرده هوای ایران

کارشناسان این مرکز با تجربه بیش از 21 سال در بنیانگذاری صنعت پرده هوا در ایران آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان می باشند.

 

 

ارتباط

ایمیل: iranaircurtain1@yahoo.com

تلفن : 021-22113526 الی 30

فاکس : 021-22113524

سامانه پیامک : 30002468000352

کانال تلگرام میتسویی : @iranaircurtain

صفحه اینستاگرام میتسویی : @mitsuei.aircurtain

آدرس: تهران - سعادت آباد - پاکنژاد شمالی - بعد از شهروند - مرکز تجاری پرواز - طبقه 2 واحد 4 اداری

 

خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید تا از آخرین اخبار مرکز خرید پرده هوای ایران مطلع شوید.