گروه صنعتی میتسویی

کارشناسان این مرکز با تجربه بیش از 22 سال در بنیانگذاری صنعت پرده هوا در ایران آماده ارائه خدمات تخصصی می باشند. تجربه کاربردهای فراگیر پرده هوا در ساختمان ها بطور اعم و در بخش صنعت بطور اخص کوله بار ارزشمندی را برای ارائه خدمات مشاوره در بحث درب های ورودی بوجود آورده است.شبکه سراسری فروش و خدمات بعداز فروش در سراسر کشور پشتوانه قدرتمندی در ارائه خدمات فنی – کارشناسی خواهد بود.

تماس با گروه صنعتی میتسویی

تهران، احمدآباد مستوفی، بلوار ابوالقاسم، خیابان انقلاب، انتهای کوچه پارسا سمت راست، درب طوسی رنگ

info@iranaircurtain.com

021-56277510الی 13

021-56277114

مشاهده وب سایت جدید گروه صنعتی میتسویی به نشانیwww.mitsuei.co
+